1.4. Medicinske asistencije

Život je najvredniji, zato ga treba povjeriti profesionalcima

Medicinske asistencije podrazumijevaju najbolju dostupnu medicinsku njegu

Naši klijente smatramo našim vrijednostima, zato za njihovu brigu angažiramo uvijek najbolje.

Najkompletnija mreža medicinskih operacija u BiH.

Imajući u vidu potrebe naših klijenata razvili smo mrežu medicinskih asistencija sa ciljem da  našim korporativnim klijentima osiguramo u svakom trenutku dostupnim usluge medicinskih asistencija u Bosni i Hercegovini.

U slučaju da klijent ima  zdravstvene probleme zbog kojih mu je potreban pregled ljekara, usluge specijaliste, bolnički tretman ili medicinski transport dovoljno je da kontaktira ALARM Centar PGM-a i mi ćemo organizovati ostalo. Bez obzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine i bez obzira na vrijeme, usluge medicinskih asistencija putem mreže PGM-a su Vam uvijek na raspolaganju. PGM ima najmasivniju harmoniziranu i visoko-profesionalnu mrežu medicisnkih asistencija u Bosni i Hercegovini i ona je Vama i Vašim klijentima na raspolaganju 24 sata/365 dana u godini.

PGM – Mapa operacija u Bosni i Hercegovini

Filter by