2.2. Business to business

b2bnsl_B

Business to business korporativni programi asistencija

Korporativni programi asistencija namjenski su dizajnirani i organizovani programi koji se realiziraju putem tehničko-tehnoloških kapaciteta PGM-a. Korporativni programi koje realizira PGM su savremeni i efikasni, vrhunskog kvaliteta i u cjelosti orjentisani klijentu, ispunjavajući korporativne standarde garanta programa tj. kompanije u čije ime se organizuje i realizuje program asistencija.

Integrirani programi asistencija

Integrirani programi asistencija predstavljaju cjelovite pakete usluga asistencija za Vaše korporativne klijente…

karticef2g

Programi asistencija u kući

Programi asistencija Vašim klijentima pružaju mogućnosti brige za Vaše korporativne klijente i kada su kod kuće….

honens2

Programi pomoći na cesti

Za mobilne korisnike Vaših usluga putem programa pomoći na cesti osigurajte asitencije 24 sata bilo gdje u Evropi…

2018_sl1