SARAJEVO OSIGURANJE paket asistencija

[stm_spacing lg_spacing=”300″ md_spacing=”250″ sm_spacing=”200″ xs_spacing=”200″]

Potpuna briga za klijente na putovanju.

Potreba da za svoje klijetne pored finansijske sigurnosti osiguraju i vrhunski servis asistencija rezultirala je korištenjem tehničko-tehnološke platforme PGM-a za realiziranje programa asistencija pod nazivom SOS24 namjenjenog klijentima Sarajevo Osiguranja. Svaki klijent sa pravovremeno aktiviranim pravima na asistenciju i set paketom SOS24 programa asistencija ima mogućnost besplatnog korištenja usluga asistencije.

Program SOS24h je program pomoći na cesti namjenjen PZO osiguranicima Sarajevo Osiguranja. Program SOS24h predstavlja savremeni program asistencija koji klijentima pruža sigurnost i ugodno putovanje.

  • Nakon zaključivanja police PZO osiguranja, klijent dobija namjenski SOS24H sticker koji je potrebno aplicirati na prednje vjetrobransko staklo.
  • Da bi aktivitrao uslugu pomoći na cesti, klijent mora poslati poruku  formata: SOS broj police, ime i prezime – na broj 091 415 010.
  • Pravo na korištenje usluge počinje da važi 3 sata nakon aktivacije. Prava važe 14 dana od dana aktivacije.
1 Naziv programa: SOS24h
2 Garant – Organizator programa: Sarajevo Osiguranje dd
3 Vrsta programa: Automotive i touring program asistencija
4 Klijenti programa: Osiguranici Sarajevo Osiguranja
5 Način uključenja u program: Kupovinom PZO police osiguranja
6 Način aktivacije prava u programu: SMS poruka
7 Ključna SMS riječ: SOS
8 Broj telefona za SMS aktivaciju: 091415010
9 Broj telefona za pozive iz BiH: 033560761
10 Broj telefona za ino pozive: 0038733560761
 11 Opis boniteta u programu  
  ALARM Centar  24/7 
  Informacijski servisi Informacije o stanju na cestama, cijenama goriva i sl.
  Servis prosljeđivanja hitnih poruka Na zahtjev klijenta
  Asistencija na licu mjesta  Opravka vozila na licu mjesta
    Zamjena pneumatika
    Dostava pogonskog goriva
    Preklemavanje vozila na licu mjesta
   Asistencije prevoza vozila  U slučaju kvara
     U slučaju prometne nezgode
     U slučaju vandalizma ili nenamjerne greške

Ukoliko ste zainteresovani za korporativnu saradnju, pozovite nas na broj telefona 033/261-920.