SBERBANK BH paket asistencija

[stm_spacing lg_spacing=”300″ md_spacing=”250″ sm_spacing=”200″ xs_spacing=”200″]

Vaša priča, Vaša banka i Vaše asistencije.

Kada banka ima jasnu viziju onda je svakako zainteresirana da preuzme potpunu brigu za svoje klijente. Sberbank BH putem tehničko-tehnološke platforme PGM-a za svoje klijente realizuje programe asistencija bez obzira da li su oni fizička ili pravna lica. Potpuna briga, široka lepeza asistentskih servisa i vrhunske usluge asistencija karakteristike su Sberbank Assistance programa, kao i Sberbank Assistance programa za preduzetnike.

Sberbank Assistance za fizička lica

  • Korisnici ovog program su klijenti Sberbank BH koji imaju otvoren tekući račun u banci, te jedan od paketa Classic, Smart ili Premium Business.
  • Korisnici paketa Classic, Smart  ili Premium Business dobijaju Sberbank asistenciju za fizička lica/pomoć na cesti i pomoć u kući,  24 sata na dan, 7 dana u nedelja, 365 dana u godini.
  • Pokrivenost programa teritorija BiH.

Sberbank Assistance za preduzetnike

  • Korisnici ovog program su pravna lica  koji imaju otvoren tekući račun u Sberbank BH.
  • Da bi aktivirali uslugu pomoći na cesti pravna lica trebaju da aktiviraju svoj prava putem sms poruke.
  • Format poruke je SBP broj registarskih oznaka naziv firme. Najviše se može aktivirati 10 automobila (za svako vozilo mora se poslati SMS poruka). Usluga se odnosi na vozila za čije je upravljanje potreba B licenca.
1 Naziv programa: Sberbank za fizička lica
2 Garant – Organizator programa: Sberbank d.d.
3 Vrsta programa: Automotive i kućne asistencije
4 Klijenti programa: Klijenti Sberbanke
5 Način uključenja u program: Korisnici paketa banke
6 Način aktivacije prava u programu: Aktivira nosilac programa
7 Ključna SMS riječ: Nema
8 Broj telefona za SMS aktivaciju: Nema
9 Broj telefona za pozive iz BiH: 033560760
10 Broj telefona za ino pozive: 0038733560760
 11 Opis boniteta u programu  
  ALARM Centar  24/7 
  Informacijski servisi Informacije o stanju na cestama, cijenama goriva i sl.
  Servis prosljeđivanja hitnih poruka Na zahtjev klijenta
  Asistencija na licu mjesta  Opravka vozila na licu mjesta
    Zamjena pneumatika
    Dostava pogonskog goriva
    Preklemavanje vozila na licu mjesta
   Asistencije prevoza vozila U slučaju kvara
    U slučaju prometne nezgode
    U slučaju vandalizma ili nenamjerne greške
  Dodatni boniteti Usluga zamjesnkog vozila
    Usluga hotelskog smještaja
    Usluga produženog prevoza vozila
  Asistencije u kući Asistencija vodoinstalatera
    Asistencija električara
    Asistencija staklara
    Asistencija handymana
    Asistencija opravke grijanja
    Asistencija bravara
    Asistencija stolara
1 Naziv programa: Sberbank za preduzetnike
2 Garant – Organizator programa: Sberbank d.d.
3 Vrsta programa: Automotive asistencije
4 Klijenti programa: Klijenti Sberbanke
5 Način uključenja u program: SMS poruka
6 Način aktivacije prava u programu: Aktivira nosilac programa
7 Ključna SMS riječ: SBP
8 Broj telefona za SMS aktivaciju: 091415010
9 Broj telefona za pozive iz BiH: 033560760
10 Broj telefona za ino pozive: 0038733560760
 11 Opis boniteta u programu  
  ALARM Centar  24/7 
  Informacijski servisi Informacije o stanju na cestama, cijenama goriva i sl.
  Servis prosljeđivanja hitnih poruka Na zahtjev klijenta
  Asistencija na licu mjesta  Opravka vozila na licu mjesta
    Zamjena pneumatika
    Dostava pogonskog goriva
    Preklemavanje vozila na licu mjesta
   Asistencije prevoza vozila  U slučaju kvara
     U slučaju prometne nezgode
     U slučaju vandalizma ili nenamjerne greške

Ukoliko ste zainteresovani za korporativnu saradnju, pozovite nas na broj telefona 033/261-920.