UNIQA OSIGURANJE paket asistencija

[stm_spacing lg_spacing=”300″ md_spacing=”250″ sm_spacing=”200″ xs_spacing=”200″]

Živite savremenim načinom života uz Uniqa Osiguranje.

UNIQA Osiguranje Home Assistance paket

Home asistencije su namjenjene klijentima Uniqa Osiguranja koji su zaključili policu osiguranja imovine kuće ili stana.  Ovaj paket predstavlja sigurnost svim korisnicima jer je dostupan 24 sata na dan, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.  Paket Home asistencija pokriva dolazak majstora na intervenciju i rad majstora na otklanjanu kvara.

UNIQA Osiguranje Road Base Assistance paket

Road Base paket pomoći na cesti je namjenjen klijentima koje svoje vozilo osiguraju kod Uniqa Osiguranju. Road Base paket nudi pomoć na cesti 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini u Bosni i Hercegovini i cijeloj Europi.  Ovaj paket asistencija  predstavlja savremeni program kreiran da klijentu ponudi sigurno i udobno putovanje.

UNIQA Osiguranje Road Plus Assistance paket

Road Plus paket pomoći na cesti je namjenjen klijentima koje svoje vozilo osiguraju kod Uniqa Osiguranju. Road Plus paket nudi pomoć na cesti 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini u Bosni i Hercegovini i cijeloj Europi.

Road Plus predstavlja savremeni program pružanja asistencija klijentima Uniqa Osiguranja, a pruža sigurnost i udobno putovanje. Ovaj paket asistencija pruža usluge tehničke pomoći na cesti u slučaju kvara na vozilu, prevoz nepokretnog vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode.

1 Naziv programa: Home Assistance
2 Garant – Organizator programa: Uniqa Osiguranje d.d.
3 Vrsta programa: Home/kućne asistencije
4 Klijenti programa: Klijenti Uniqa Osiguranja
5 Način uključenja u program: Polica imovinske odgovornosti
6 Način aktivacije prava u programu: Aktivira nosilac programa
7 Ključna SMS riječ: Nema
8 Broj telefona za SMS aktivaciju: Nema
9 Broj telefona za pozive iz BiH: 033263684
10 Broj telefona za ino pozive: 0038733263684
 11 Opis boniteta u programu  
  ALARM Centar 24/7
  Servis prosljeđivanja hitnih poruka Na zahtjev klijenta
  Asistencije u kući Asistencija opravke grijanja
     Asistencija staklara
    Asistencija električara
    Asistencija bravara
    Asistencija vodoinstalatera
1 Naziv programa: Road Base Assistance
2 Garant – Organizator programa: Uniqa Osiguranje d.d.
3 Vrsta programa: Automotive asistencije
4 Klijenti programa: Klijenti Uniqa Osiguranja
5 Način uključenja u program: Polica automobilske odgovornosti
6 Način aktivacije prava u programu: Aktivira nosilac programa
7 Ključna SMS riječ: Nema
8 Broj telefona za SMS aktivaciju: Nema
9 Broj telefona za pozive iz BiH: 033263684
10 Broj telefona za ino pozive: 0038733263684
 11 Opis boniteta u programu  
  ALARM Centar  24/7 
  Informacijski servisi Informacije o stanju na cestama, cijenama goriva i sl.
  Servis prosljeđivanja hitnih poruka Na zahtjev klijenta
  Asistencija na licu mjesta  Opravka vozila na licu mjesta
    Zamjena pneumatika
    Dostava pogonskog goriva
    Preklemavanje vozila na licu mjesta
   Asistencije prevoza vozila  U slučaju kvara
     U slučaju prometne nezgode
     U slučaju vandalizma ili nenamjerne greške
1 Naziv programa: Road Plus Assistance
2 Garant – Organizator programa: Uniqa Osiguranje d.d.
3 Vrsta programa: Automotive asistencije
4 Klijenti programa: Klijenti Uniqa Osiguranja
5 Način uključenja u program: Polica automobilske odgovornosti
6 Način aktivacije prava u programu: Aktivira nosilac programa
7 Ključna SMS riječ: Nema
8 Broj telefona za SMS aktivaciju: Nema
9 Broj telefona za pozive iz BiH: 033263684
10 Broj telefona za ino pozive: 0038733263684
 11 Opis boniteta u programu  
  ALARM Centar  24/7 
  Informacijski servisi Informacije o stanju na cestama, cijenama goriva i sl.
  Servis prosljeđivanja hitnih poruka Na zahtjev klijenta
  Asistencija na licu mjesta  Opravka vozila na licu mjesta
    Zamjena pneumatika
    Dostava pogonskog goriva
    Preklemavanje vozila na licu mjesta
   Asistencije prevoza vozila  U slučaju kvara
     U slučaju prometne nezgode
     U slučaju vandalizma ili nenamjerne greške
  Dodatni boniteti Usluga zamjenskog vozila
    Usluga hotelskog smještaja
    Usluga produženog prevoza vozila
1 Naziv programa: Uniqa Addiko paket
2 Garant – Organizator programa: Uniqa Osiguranje d.d.
3 Vrsta programa: Automotive & Home asistencije
4 Klijenti programa: Klijenti Uniqa Osiguranja i korisnici računa kod Addiko banke
5 Način uključenja u program: Polica Uniqa osiguranja i korisnik računa Addiko banke
6 Način aktivacije prava u programu: SMS aktivacija za Automotive asistencije
7 Ključna SMS riječ: UNIQA XXXXX XXXXX
8 Broj telefona za SMS aktivaciju: 091415010
9 Broj telefona za pozive iz BiH: 033263684
10 Broj telefona za ino pozive: 0038733263684
 11 Opis boniteta u programu  
  ALARM Centar  24/7 
  Informacijski servisi Informacije o stanju na cestama, cijenama goriva i sl.
  Servis prosljeđivanja hitnih poruka Nema
  Asistencija na licu mjesta  Opravka vozila na licu mjesta
    Zamjena pneumatika
    Dostava pogonskog goriva
    Preklemavanje vozila na licu mjesta
   Asistencije prevoza vozila do najbližeg servisa, a max. do 100 kilometara  U slučaju kvara
   U slučaju prometne nezgode
   U slučaju vandalizma ili nenamjerne greške
  Dodatni boniteti Usluga zamjenskog vozila
    Usluga hotelskog smještaja
   

Ukoliko ste zainteresovani za korporativnu saradnju, pozovite nas na broj telefona 033/261-920.