Asistencije u kući

Asistencije u kući

PGM ima najveći portfolio klijenata pomoći u kući zahvaljujući činjenici da smo prvi razvili mrežu za pružanje usluga asistencija u kući u BiH.