Korporativni paketi asistencija

Programi asistencija i garancije mobilnosti za vaš brand

Korporativni programi asistencija namjenski su dizajnirani i organizovani programi koji se realiziraju putem tehničko-tehnoloških kapaciteta PGM-a. Korporativni programi koje realizira PGM su savremeni i efikasni, vrhunskog kvaliteta i u cjelosti orjentisani klijentu, ispunjavajući korporativne standarde garanta programa tj. kompanije u čije ime se organizuje i realizuje program asistencija.

Integrirani programi asistencija

Integrirani programi asistencija predstavljaju cjelovite pakete usluga asistencija za Vaše korporativne klijente…

Programi Home asistencija

Programi pomoći na cesi pružaju mogućnosti brige za Vaše korporativne klijente i kada su kod kuće….

Programi pomoći na cesti

Za mobilne korisnike Vaših usluga putem programa pomoći na cesti osigurajte asitencije 24 sata bilo gdje u Evropi…