Korporativni paketi asistencija

Programi asistencija i garancije mobilnosti za vaš brand

Korporativni programi asistencija namjenski su dizajnirani i organizovani programi koji se realiziraju putem tehničko-tehnoloških kapaciteta PGM-a. Korporativni programi koje realizira PGM su savremeni i efikasni, vrhunskog kvaliteta i u cjelosti orjentisani klijentu, ispunjavajući korporativne standarde garanta programa tj. kompanije u čije ime se organizuje i realizuje program asistencija.