CUSTOMER CARE servis

Savremena i efikasna komunikacija sa svakim pojedinačnim klijentom.

Baziran na savremenim informacijsko-komunikacijksim tehnologijama, ALARM Centar PGM-a razvio je poseban odjel pozivnog centra i telemarketinga putem kojeg se vrše aktivnosti primarnih pozivnih centara i telemarketing operacija za obavljanje različitih zadataka i poslovnih aktivnosti PGM-a i naših partnera. Odjel pozivnog centra i telemarketinga za najveće bh. osiguravajuće kompanije, banke i druge kompanije obavlja niz aktivnosti i operacija u domenu primanja primarnih poziva klijenata, poziva van radnog vremena, kao i “After Call” i telemarketing servisa.

Različiti modeli obračuna, efikasnost u radu i naše reference preporuka su da ćete povjeravanjem ovih aktivnosti ALARM Centru PGM-a ostvariti unapređenje svog poslovanja, te komunkaciju sa svojim klijentima podići na zavidno viši nivo uz optimizirane i kontrolirane troškove.