Free2Go BASE Paket

Postani neprijatelj nevoljama.

BASE paket usluga namijenjen je nešto zahtjevnijim korisnicima koji pored putnih asistencija dobijaju i set boniteta asistencija u kući. Osim brige o Vašem ljubimcu na četiri točka, osigurajte se i od iznenadnih kvarova u Vašem domu. Bez obzira da li je riječ o problemu sa vodovodnim instalacijama, električnom energijom ili bravom na vratima, naši profesionalci će u što kraćem roku otkloniti Vaš problem.