Korporativni klijenti

Neka Vaš uspjeh bude naš posao.

Korporativni programi asistencija za poslovne korisnike

Smatrate ideju da Vaša kompanija putem programa asistencije brine za svoje klijente dobrom. Znate da takav projekat zahtjeva dodatni angažman, vrijeme i ulaganja. Prepustite taj zadatak profesionalcima koji će ga ralizirati u Vaše ime. Zajedno ćemo osmisliti dizajn programa asistencija, prilagoditi Vaš program asistencija potrebama i poslovanju, a samu organizaciju i realizaciju povjerite nama. Uspjeh, sigurni smo  neće izostati.

SMS Servisi za poslovne korisnike – počinite već danas

PGM je razvio posebne module namjenjene poslovnoj SMS komunikaciji na između naših korporativnih klijenata i korisnika njihovih usluga. SMS servisi omogućavaju razne vrste aktivacija prava, rezervacijske servise, realizaciju nagradnih igara i loyalty programa i niz drugih aktivnosti baziranih na SMS-u kao komunikacijskom kanalu. Korištenjem naših SMS servisa izbjegnite nepotrebno trošenje vremena i resursa u nešto što možete početi koristiti već danas.

CRM – upravljajte podacima o svojim klijentima na najbolji način

U vrijeme kada je upravljanje podacima o klijentima, ažurnost komunikacije sa njima i analiza i predviđanje njihovih potreba od krucijalne važnosti za uspješno poslovanje, PGM je razvio i implementirao poseban sistem zasnovan na najsavremenijim informacijskih tehnologijama putem kojeg je moguće upravljati procesima koji se odnose na Vaše klijente. Izbjegnite nepotrebna ulaganja i koristit provjerene tehnologije i rješenja – kontaktirajte nas još danas.