Lifestyle asistencije

Vi uživajte u svakom trenutku, nama prepustite probleme.

Asistencije za savremeni život. Tempo današnjeg života je brz i većina populacije ne može da uskladi  tempo rada i zahtjeve društvenog život.  Lifesytle asistencije su pogodne da inspirišu, usmjere i motiviraju ljude da što lakše usklade porodični, drušveni i poslovni život.

Iz tog razloga mi u PGM-u smo kreirali lifesytle asistencije  koje obuhvataju način i koncept života i svakodnevnice. Kroz Lifesytle asistencije nudimo našim klijentima informacije o događajima za koji su zainteresovani, rezervacije karata za koncerte, rezervacije karata za kina i pozorišta, rezervacije avio karata, traganje za lijekovima, medicinskim ustavnovama, apotekama, traganje za auto dijelovima i niz drugih asistencija i aktivnost koje savremen način života i svakodnevnica postavlja pred naše klijente.