Novi komunikacijski sistem

[stm_post_details]

PGM Assistance BH ostvario je još jedan od zacrtanih ciljeva u svom poslovanju. Nakon instaliranja, testiranja, u rad je pušten novi komunikacijski sistem sa backup sistemom čuvanja podataka.

Predmetni sistem namijenjen je masovnom primanju telefonskih poziva korporativnih klijenata i klijenata PGM-a. Novim komunikacijskim sistemom kanadskog dobavljača, osigurava se novi, veći stepen kvaliteta, pohranjivanja i čuvanja podataka, povećanje baze klijenata, korištenje naprednih govornih tehnologija, cjeloviti sistem za telefoniju, kao i neke nove usluge koje će biti od velikog značaja za cijeli sistem rada firme, jer pruža efikasnu komunikaciju uz olakšano poslovanje za zaposlene, a najviše za naše kolege iz Alarm centra i Call centra.

Ciljevi navedenog projekta bili su podizanje razine kvaliteta komunikacijskih usluga za klijente PGM-a uz implementaciju svih naprednih tehnoloških funkcija komunikacijskog sistema.

[stm_post_bottom]
[stm_sidebar sidebar=”527″]