Inovativni programi asistencija po sistemu ključ u ruke.

Kompanija PGM Assistance BH osnovana je kao prvi privatni sistem asistencija 2002. godine. Djelatnost PGM-a je dizajniranje, organizacija i realizacija visokoprofesionalnih programa asistencija i pružanje usluga asistencija na bazi B2B koncepta poslovanja. Strateški cilj kompanije PGM Assistance BH je biti prvi “outsourcing” izbor za osiguravajuće kompanije, auto-importere, banke i druge domaće i inostrane kompanije kod dizajniranja i realiziranja programa garancije mobilnosti, assistance programa, programa pomoći na cesti i drugih “customer care” programa.

Postizanje navedenih ciljeva PGM će ostvariti vrhunskim sistemom vlastitog rada, kao i rada ugovornih assistance partnera koji kontrolira pažljivo razvijenim sistemom upravljanja kvaliteta (QMS) kojim se osgiruava postizanje prepoznatljivih asistencije vrhunske kvalitete.

Misija PGM-a je biti najkompetentniji i “prvi izbor” kod potrebe za korporavitnim programima asistencija, garancija mobilnosti i programa pomoći na cesti. Biti i ostati prepoznatljivi po vlastitoj inventivnosti, inovativnosti i vrhunskoj realizaciji usluga baziranih na vlastitim i kapacitetima naših ugovornih partnera koje biramo sa posebnom pažnjom.

Korporativni B2B programi

Programi garancije mobilnosti

Korporativni assistance programi

Programi pomoći na cesti

Custmer care servisi

Usluge asistencija

Tehničke asistencije pomoći na cesti

Putne asistencije

Medicinske asistencije

Asistencije u kući

Lifestyle asistencije

Call centar i Customer care asistencije

Konkurentne prednosti

PGM je bez premca u pogledu odnosa cijene i kvaliteta

Vlastiti sistem upravljanja asistencijama AOMS

Kompletna podrška po sistemu “ključ u ruke”

Kontinuirana inovativnost i praćenje globalnih trendova

Iskustvo i saradnja sa najvećim svjetskim sistemima asistencija

Korištenje najnaprednijih tehnologija

Motivirano, obrazovano i inventivno osoblje

Povjerenje koje je preraslo u tradiciju.

Zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji, savremenoj organizaciji i vrhunskoj predanosti PGM je za kratko vrijeme postao lider tržišta asistencija u Bosni i Hercegovini, a kvalitet usluga i tehničko-tehnološku dominaciju PGM-a prepoznale su i najveće BH i međunarodne kompanije, koje su nam ukazale svoje povjerenje. Danas je PGM postao tržišni lider sa uspostavljenom mrežom asistencija u Bosni i Hercegovini i izgrađenim partnerskim odnosima sa kompanijama u regionu, kao i međunarodnim sistemima asistencija koji svojim korporativnim klijentima može ponuditi potpune servise i usluge na bazi 24 sata/365 dana u godini.

PGM je nastao kao odgovor na jasno izraženu potrebu za visokoprofesionalnom brigom za klijente u domenu business to business poslovanja. U vrijeme kada je nastajao PGM, na tržištu Bosne i Hercegovine nisu postojali slični sistemi asistencija i mobilnih garancija, a za kojima se ukazivala jasna potreba. Ovakva tržišna pozicija PGM-a rezultirala je zauzimanjem liderske pozicije i kontinuiranim razvojem i napretkom vlastitih kapaciteta sve sa jednim ciljem, a to je servisiranje, asistiranje klijentima po najstrožijim standardima.

meeting

PGM Assistance BH je kompanija čija je osnovna misija briga za ljude. Svakondnevno, zaposlenici PGM-a u poslovanje unose komponentu humanizma i brigu za svakog pojedinčanog klijenta.

Osnovne vrijednosti koje su karakteristične i po kojima je PGM Assistance BH postao prepoznatljiv su interno nazvana 4P i to:

 • Povezanost: Biti kontinuirano povezan sa korinicima naših usluga, na generalnom nivou putem ALARM Centra, a na lokalnom putem naših izvršilaca.
 • Proaktivnost: Vlastitim angažiranjem svakom pojedinačnom klijentu, ponuditi najveći stepen kvaliteta pojedinačne usluge koja mu je pružana.
 • Profesionalnost: Od svih nas u PGM-u kontinuirano je zahtjevan maksimalan angažman i najviši stepen kompetentnosti kako bi se našim klijentima pružile vrhunske usluge.
 • Povjerenje: Zaslužimo ga svaki dan jer je povjerenje osnova svih naših odnosa.

Direktor društva

Damir Lihovac

Tel: +387 33 261 921

email: damir.l@pgm.ba

Izvršni direktor

Dženana Lihovac

Tel: +387 33 261 921

email: dzenana.l@pgm.ba

 • Puni naziv društva: PGM Assistance BH d.o.o. Za pružanje usluga asistencija
 • Skraćeni naziv:  PGM Assistance BH d.o.o.
 • Adresa sjedišta: Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH
 • Lokacija sjedišta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Oblik vlasništva: Privatno
 • Organizacija: Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Direktor:  mr.sc Damir Lihovac, direktor društva bez ograničenja
 • JIB: 4201549260004
 • PDV Broj: 201549260004
 • MBS: 65-01-0166-10
 • Centrala:
  • Telefon: +387 33 261 920
  • Fax: +387 33 261 923
  • GSM: +387 66 070 100
  • EMAIL: info@pgm.ba
 • ALARM Centar:
  • Telefon: +387 33 263 682
  • fax: +387 33 261 922
  • EMAIL: ops24@pgm.ba
alarmcentar

Alarm Centar PGM-a

ALARM Centar PGM-a opremljen je najsavremenijom informacijsko-komunikacijskom opremom i tehnologijama što osigurava upravljanje svim procesima po najstrožijim poslovnim i kvalitativnim standardima, a koncept “open booka” osigurava svakom korporativnom klijentu uvid u sve zahtjeve, slučajeve i kompletnu statistiku operacija dizajniranog programa.

Pažljivo razvijana i harmonizirana mreža operacija koja se programom asistencija stavlja Vašim klijentima na raspolaganje, tj, operativne jedinice PGM-a koje se angažiraju kod potrebe za realiziranjem usluge asistencije podrazumijevaju najviše moguće obučene i profesionalne tehničare koji su na lokalnoj razini dostupni čime se osigurava da Vaš program asistencija bude vrhunski.