Poslovna rješenja

Neka business bude poput igre.

PGM Assistance BH je specijalizirana “outsource” kompanija za brigu o klijentima. PGM asistencijama se briga o klijentima izvršava profesionalno i to 24 sata/365 dana u godini.

Uspostavljanjem programa asistencija, klijentima omogućavamo korištenje profesionalnih i efikasnih usluga asistencija, bilo da se radi o uslugama pomoći na cesti, asistencijama u kući ili putnim, medicinskim i lifestyle asistencijama. Klijenti su u potpunosti zbrinuti na ugovorenom nivou, tj. prema parametrima programa ugovorene asistencije.

Drugim firmama je omogućena saradnja sa kompanijom PGM Assistance BH koja podrazumijeva da se sve usluge asistencija pružaju u ime Vaše kompanije i to pod Vašim korporativnim identitetom od odziva u PGM Alarm Centru, pa sve do “After call-a” koji se vrši u cilju kontrole kvaliteta pruženih usluga.

[stm_info_box align_center=”yes” style=”style_3″ title_icon=”stm-stm14_country” icon=”fa fa-chevron-right” title=”Rješenje za SMS nagradne igre” image=”5743″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.pgm.ba%2Fsms-nagradne-igre%2F|title:Nagradne%20igre|”]Platforma za SMS nagradne igre[/stm_info_box]

[stm_info_box style=”style_3″ title_icon=”stm-quote2″ icon=”fa fa-chevron-right” title=”SMS Gateway platforma” image=”7050″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.pgm.ba%2Fsms-gateway%2F||”]SMS Gateway platforma[/stm_info_box]

[stm_info_box align_center=”yes” style=”style_3″ title_icon=”fa fa-modx” title=”BULK Sms” image=”7053″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.pgm.ba%2Fbulk-sms%2F||”]Platforma za SMS Bulk[/stm_info_box]