Potpisan novi ugovor

PGM Assistance BH doo i Raiffeisen Leasing doo potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti realizacije usluga asistencija za korisnike usluga Raiffeisen Leasing-a. Više o detaljima usluga, pravima i načinu reaizacije usluga u najbližoj poslovnici Raiffeisen Leasing-a ili putem ALARM Centra programa na broj telefona: 033 263 687.