• Dostupnost 24/7/365
  • Konekcija na PGM senior kontaktni centar
  • Pozivi prema hitnim službama
  • Informacije o apotekama i lijekovima
  • Virtuelna asistencija
  • Moj doktor
  • Lični asistent
  • Sanitetski prevoz
  • Asistencija u kući
  • Lociranje uređaja/klijenta
  • Kontaktiranje članova porodice