• Dostupnost 24/7/365
 • Konekcija na PGM senior kontaktni centar
 • Pozivi prema hitnim službama
 • Informacije o apotekama i lijekovima
 • Virtuelna asistencija
 • Moj doktor
 • Lični asistent
 • Sanitetski prevoz
 • Asistencija u kući
 • Medicinske asistencije
 • Lociranje uređaja/klijenta
 • Kontaktiranje članova porodice