• Dostupnost 24/7/365
  • Konekcija na PGM Senior Kontaktni centar
  • Pozivi prema hitnim službama
  • Informacije o apotekama i lijekovima