SMS servisi

Neka tehnologija stvarno radi za Vas.

PGM Assistance BH je sa svojim partnerima dizajnirao SMS komunikacijski sistem namjenjen komunikaciji sa klijentima iz portfolija PGM-a, kao i za poslovnu komunikaciju i telemarketing naših korporativnih klijenata.

Korištenjem SMS Servisa PGM-a moguće je reklamirati svoje primarne proizvode, organizirati nagradne igre i loyalty programe, kao i niz drugih aktivnosti namjenjenih poslovnoj i marketinškoj komunikaciji.

SMS Servisi predstavljaju savremeno informacijsko-komunikacijsko rješenje koja omogućava atraktivan i direktan način predstavljanja i komunikacije sa klijentima po vrlo prihvatljivm cijenama. SMS servis u domenu programa asistencija je inicijalno besplatan za partnere PGM-a dok u ostalim slučajevima SMS-ovi se tarifiraju prema cijenama telekoma, a operativni troškovi se obračunavaju u zavisnosti od angažiranja sistema i zaposlenika PGM-a.

Imajući u vidu cijene SMS-a kao i minimalan angažman potreban za slanje masovnih SMS poruka ili organiziranje nagradnih igara i sličnih formi animiranja klijenata, ovakav vid predstavljanja i komunikacije sa klijentima trenutno je jedan od najatraktivnijih. Iskustvo PGM-a, integriranost, te modalnost sistema i platforme PGM-a osigurava usluge SMS servisa po sistemu “ključ u ruke” – bez potrebe za dodatnim angažiranjem partnera, osim u dijelu dizajniranja dizajna i postavljanja zahtijeva.

Korištenjem PGM-ovog SMS servisa moguće je realizirati:

  • Promotivne i telemarketing servise
  • Nagradne igre
  • Loyalty programe
  • Različite modele sistema aktivacija

Značajke

SMS kao komunikacijski kanal predstavlja jedan od osnovnih i vrlo pouzdanih načina komunikacije. Prema realiziranim istraživanjima SMS poruke koje se pošalju klijentima budu pročitane u najvećem procentu (preko 99%) slučajeva. Naše SMS platforme razvijane su godinama i kao takve prilagođene tržištu Bosne i Hercegovine, navikama klijenata i potrebama kompanija. Korištenje SMS servisa je jednostavno, efikasno i pouzdano.

SMS Nagradne igre
Read More
SMS Gateway
Read More
BulkSMS
Read More
Upitnik
Read More