SMS GATEWAY

SMS Gateway  – Osigurajte stalnu komunikaciju sa klijentima.

  • Korisnicima je osigurana CRM/SMS platforma putem koje je omogućeno slanje i primanje SMS poruke
  • CRM/SMS platforma osigurava potpuno upravljanje podacima o klijentima i ostvarenoj SMS komunikaciji
  • Platforma osigurava istovremeni pristup više operatera
  • Naša SMS Getaway platforma osigurava brzu i pouzdanu komunikaciju sa potrošačima i korisnicima usluga uz stalni tehnički nadzor 24/7/365
© 2023 PGM Assistance BH | Vaš oslonac u svakoj situaciji. All rights reserved.