Potpisan ugovor sa GreyWorldwide doo

 

Dana 23/08/2019. godine potpisan je Ugovor o poslovno-tehnčkoj saradnji sa renomiranom marketing kompanijom GreyWorldwide doo, a kojim se reguliraju pitanja iz domena korištenja SMSplatforme za realizaciju nagradnih igara korporativnim klijentima ove renomirane kompanije.